YABANCI DİL

21. yüzyılda çok kültürlü olan, çoklu etkileşim ortamlarında yabancı dilde iletişim becerisi gerektiren bir dünyada var olacak çocuklarımızın öncelikli ihtiyacı, ana dilinin yanında İngilizceyi de etkin ve nitelikli olarak kullanabilmektir.
Fidol Okullarında, öğrencilerimizin yaşayarak, keyif alarak yabancı dil ortamlarında bulunmaları sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin, İngilizcede dil bilgisi yeterliliğinin ötesinde o dilde etkili iletişim kurabilmeleri, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade ederek eleştirel yaklaşmaları, yorum yapma becerisini kazanmaları hedeflenmektedir.

Okul öncesinde oyunlar, şarkılar ve bilim-teknoloji içeren çok yönlü öğrenme materyalleri kullanılarak yapılan etkinlikler ile öğrencilerimizde yabancı dil farkındalığı oluşturulur.

İlkokul birinci ve ikinci sınıflarda öğrencilerin İngilizce anlaması ve İngilizcede sözel ifade yeteneklerinin güçlendirilmesi hedeflenir.

İlkokul üçüncü sınıf itibariyle bilişim teknolojilerinden yararlanmaya devam edilerek okuma yazma çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini yazılı ifade etme becerileri geliştirilir.devamını oku

SEÇMELİ YABANCI DİLLER ( İSPANYONCA – ALMANCA )

Öğrencilerimiz 2. Sınıftan itibaren haftada 2 saat Almanca ve ya İspanyolca dillerinden birini seçmeli 2. Yabancı dil dersi olarak alırlar.

İngilizce, İspanyolca ve Almanca da, dil eğitimi konusunda uzman öğretmenlerle çalışılmaktayız.