TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Hoşgörü ve Saygı,

FİDOL OKULLARI olarak, her öğrencinin bireyselliğine ve bağımsızlığına hoşgörü ve saygıyla karşılık veririz.

İnsanların birbirlerine karşı besleyebileceği en önemli değerin saygı ve hoşgörü olduğunu biliriz.

  • Adalet

FİDOL OKULLARI olarak, öğrencilerin kendi haklarını gözetmelerinin ve diğer öğrencilerin haklarına saygı duymalarının, neden ve niçin gerektiğini öğrenecekleri bu ortamda adalet duygusuyla bağ kurarak yaşantıya dönüştürmelerinin değerli olduğuna inanırız.

  • Eşitlik

FİDOL OKULLARI olarak; rekabet ve üstünlük kazanmak okul kültürümüzde değer verilen bir unsur değildir. Onun yerine, eşitliğin ve merakın en önemli öğrenme motivasyonu olduğuna inanırız. Böylece öğrenme ortamında tüm adımların merak ile atıldığını biliriz. Eşitlik kavramını önemseriz.

  • Dürüstlük

FIDOL OKULLARI olarak; dürüstlük okulumuzun temel değerlerinden biridir. Dürüstlük, güven duygusuna dayanan, samimiyetin olduğu, bir ortamda fikirlerin ve duyguların özgürce paylaşılması demektir. Bizim de olmamız gereken samimi ve içten olmaktır.

  • Demokrasi

FIDOL OKULLARI olarak, okulumuzda çoğunluğun görüşüne değil her görüşe saygı duyulması için fırsat yaratarak tüm hakların eşit sayıldığı demokratik yapı oluştururuz.

  • Çevreye Duyarlılık

FIDOL OKULLARI olarak; öğrencilerimizin küçük yaşlardan başlayarak farklı beceriler kazanacakları atölyelerde, çevreye ve hayvanlara karşı duyarlı birer birey olarak üretim içinde olmalarını sağlarız.

  • Farklılığa Saygı

FIDOL OKULLARI olarak, farklılıkların zenginlik olduğunu biliriz. Bizler farklılıklar karşısında rekabet etmez, aksine dayanışma içinde olup ve saygı duyarız. Hepimiz eşit haklara sahibizdir