ÖĞRENME ORTAMI VE METODLARI

ÖĞRENME ORTAMI VE METODLARI

Fidol Okullarında her öğrencinin farklı öğrenme stillerine ve ilgi alanlarına sahip olmalarından hareketle, öğrencilerin her biri farklı bir birey olarak kabul görür. Bunun sonucunda her öğrencinin ihtiyacına yönelik farklılaştırılmış, öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı mevcuttur. Öğretmenlerimiz öğrencilerin öğrenme süreçlerini yönetmesine rehberlik eder ve destekler.

Öğrenme sadece sınıfta değil, bilişim teknolojilerinden yararlanılarak farklı materyallerle donatılan okulun her alanında gerçekleşir. Okulumuzda öğrenciler birbirleriyle etkileşim içinde, onların eğitimi ve sosyalleşmesi için donatılmış ortamlarda yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

Konu içerikleri, disiplinler arası projeler ile bütüncül bir yaklaşım oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Öğrenme yöntemleri problem çözme, araştırma, uygulama ve yaratma üzerine kuruludur. Çünkü eğitim biliminin yöntemleri, güçlü öğrenmenin yanında, öğrenme yollarını ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Öğrencilerin kendi öğretim yöntemlerini keşfetmeleri ve bu yöntemlerden öğrenme süreçlerinde yararlanmaları çok önemlidir.

Fidol Okullarında çocuklar merak etmek ve keşfetmek için yeterli zamana ve alana sahiptir.

Eğitim sistemimizde,birbirleri ile bağlantılı konuların entegre edilerek öğretilmesinin, anlamanın daha kalıcı hale gelmesini sağladığı görülmektedir. Bu nedenle okulumuzda anaokulundan orta sona kadar konular sarmal bir yapıda işlenmektedir.