NEDEN FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİ ?

NEDEN FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİ ?

Son yıllarda yapılan birçok araştırmalar ve çalışmalar Finlandiya eğitim sisteminin dünyadaki en iyi eğitim sistemi olduğunu göstermektedir.Eğitimin, gelecekteki rekabet ortamında başarılı olabilmek ve yüksek refah seviyesine ulaşabilmek için bir anahtar olduğunu kabul eden birçok ülke, dünyanın en iyi eğitimini ve okullarını yaratmak için Fin eğitim modelini uygulamaktadır.

Dünyada en başarılı ve başarısız öğrenci arasındaki farkın en az olduğu ülke Finlandiya olarak kabul edilir. Yani sistem her öğrencinin öğrenebileceği şeklide düzenlenmiştir.

Fin eğitim sistemi, kaliteli öğretmen eğitimi, modern ve etkili öğrenme materyalleri, yapıcı değerlendirme ve hayat boyu öğrenme anlayışından oluşmaktadır. Öğrenciler öğrenme ile ilgili tüm sürecin sorumluluklarını taşımaya teşvik edilirler.

Disiplinler arası ve tematik yaklaşım tüm derslerin içeriği ve gerçek yaşam ile doğrudan ilişkilidir. Ölçme ve değerlendirme öğrenme sürecinin en önemli parçasıdır.

Fin eğitim sisteminde okuma becerileri, bilim, matematik , okur ve yazarlık kadar sosyal bilimler, görsel sanatlar, spor ve pratik becerilerin geliştirilmesi de önemlidir. Akademik ve akademik olmayan öğrenme biçimleri arasında kurulan bu denge çocukların okuldaki mutluluğunu sağlamaktadır.

Fin eğitim sistemi eğlenerek öğrenmeyi birleştirir.