MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

Fidol Okulları, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile öğrencilerin tüm potansiyellerini kullanmalarını sağlayarak onları Atatürk’ün mirası olan akıl ve bilim yolunda bugüne ve yarına hazırlamak amacıyla kurulmuştur.
eye-512
Vizyonumuz;

Ulusal ve insani değerlere bağlı, aynı zamanda kültürler arası farklılıklara da açık olan saygılı bireyler yetiştirmek.

Dünyada başarılı ve güncel eğitim tekniklerinden oluşan öğrenme ortamı sunmak.

Atatürk’ün mirası olan akıl ve bilim yolunda, araştıran, üreten ve milli hedeflerle topluma yön veren bir nesil yetiştirmek.

Dünya vatandaşı olma yolunda öğrencilerimizin ana dilinde olduğu kadar uluslararası ortak dilde (İngilizce) de etkin ve nitelikli iletişim kurabilmelerini sağlamak.

Her öğrencinin yetenekleri (çoklu zeka), ilgi alanları, öğrenme ortamlarında öğrencilerin hareketliliğini kısıtlamak yerine hareket özgürlüğüne sahip olmaları sağlanır. Akademik anlamda da öğrenme için oyundan yararlanılır.

Misyonumuz;

bünyemizdeki anaokulu, ilkokul ve ortaokulla, Türk ve Finlandiyalı eğitim uzmanları tarafından hazırlanmış Fin eğitim modelinin Türk eğitim modeline uyarlandığı özgün bir eğitim modeli uygulayarak, çocukların severek geldiği ve keyifli zaman geçirdiği, araştıran, sorgulayan, sorumluluk alabilen, sorumluluklarının farkında, kendine güvenen, yaratıcı, çözüm odaklı, akademik bilgiyi yaşam ve kariyer becerileri ile sentezleyebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, yaratıcı, ,insan haklarına saygılı, mutlu bireyler yetiştirmektir.
Birçok araştırma ‘’oyun’’çocukluk döneminin en sağlıklı ve önemli yaşantısı olduğunu vurgulanmaktadır.Oyun, zihinsel, fiziksel, ruhsal, ve sosyal gelişim arasındaki güçlü bağlantıyı kurmaktadır. Oyun, çocuğun yaşayarak öğrenmesine fırsat verir. Öğrenme süreçlerinin her aşamasında odağımız öğrenciler/çocuklarımızdır.

Finlandiya eğitim sisteminde, okul öncesi ve çocukluk döneminin her aşamasında “Çocuk Oynayarak Öğrenir” bir yapı geliştirmiştir.

FİDOL Okulları olarak en önemli amacımız her çocuğumuzun kendi hikayesini yazmasını sağlamaktır. Biz öğretmenlere düşen en önemli görev ise kendi hikayelerini yazabilmeleri için çocuklarımızı yüreklendirmek ve buna uygun ortamlar oluşturmaktır.