KURUCUNUN MESAJI

FIDOL OKULLARI olarak, Milli Eğitim Bakanlığının bütün müfredat gerekliliklerini yerine getiren ve aynı zamanda Finlandiya Eğitim Modelini Türk Eğitim Sistemine adapte etmeye çalışan bir kurumuz. Öğrenci merkezli ve uygulamalı atölyelerimizde teorik bilgilerin beceriye dönüştüğü eğitim anlayışını benimsiyoruz.

FİDOL Okulları olarak misyonumuz, kendine güvenen, merak eden, sorgulayan, sorumluluk alabilen, çözüm odaklı, insan haklarına ve farklılıklara saygılı, özgür ve özgür düşünen, topluma yararlı mutlu bireyler yetişmesine rehberlik etmektir.
FİDOL Okulları 2014’te Anaokulu, 2017’de ilkokul ve 2019’da Ortaokul seviyelerinde eğitim öğretime başlamıştır, her yeni yılda kademeli olarak gelişimine devam etmektedir.

FİDOL Okulları akademik eğitimi Atatürk’ün eğitim anlayışı ve ilkeleri ışığında, sanat, spor ve bilim alanındaki kulüp çalışmalarıyla birbirinden farklı yeteneklere sahip öğrencilerine eğitimin bütünselliği inancı içerisinde sunar.

FİDOL Okulları, öğrencilerin tüm potansiyellerini kullanmalarını sağlayarak onları Atatürk’ün mirası olan akıl ve bilim yolunda bugün ve yarına hazırlamak amacıyla kurulmuştur.

Saygılarımla,

Faik BİRGÜL
KURUCU