FİDOL’DE DEMOKRATİK ÇALIŞMALAR

  • Er çocuğun tek ve bütün yönleriyle önemli olduğu anlayışından yola çıkarak; farklılılara saygı ve hoşgörü ile yaklaşan nesiller yetiştirmek temel amacımızdır. Öğrencilerimize demokrasi bilincini okul ikliminde kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
  • Öğrencilerimizin haklarını ve sorumluluklarını kendileri belirlemeleri, karşısındakinin görüşlerini dinlemeleri ve bu şeklide kendi fikirlerine ne kadar katkı sağladığını görmeleri için çalışmalar yaparız.
  • Öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte eşit oy haklarını kullanarak sınıf ve okul kurallarını belirler.
  • Bütün bireylerin birbirinden farklı ve önemli özellikleri olduğu bilinci ile öğretim ortamlarımız hazırlanır.
  • Sınıf temsilcisi ve okul temsilcisi seçimleri, her öğrencimizin aday olma ve oy verme hakkına sahip olduğu demokratik bir ortam hazırlanarak ve oyların gizliliği ile ilgili esaslara dikkat edilerek büyük bir titizlikle yapılır.