FİDOL’DE 21.YÜZYIL BECERİLERİ

Yapılan araştırmalar, bugün 12 yaşında olan çocuklarımızın %65’inin henüz var olmayan işlerde çalışacağını ortaya koymaktadır.

İşlerin isimleri aynı kalsa bile, bu işlerin yeni kurguları gereği, çocuklarımızın farklı becerilerle donanmalarına ihtiyaç duyulacaktır. Örneğin, günümüz doktoru, bundan 30 sene öncesinin doktorundan farklı olarak, röntgeni bilgisayarda görüp, konsültasyonu internet üzerinden gerçekleştirirken, uzmanlaşma alanları da farklılaşmış, uzmanlık bir gereklilik haline gelmiş ve bunların sonucunda işin doğası pek çok farklı meslek kolu ve meslektaşları ile iş birliği yapma ve doğru şekilde iletişim kurma gerekliliğini son derece önemli hale getirmiştir. Globalleşen dünyada paydaşların farklı kültürlerden geliyor olmaları da ayrı bir unsurdur.

Bu örnekleri pek çok farklı meslek dalı ve iş hayatı için artırmak mümkündür. Günümüzün meslekleri bu şekilde değişirken, yeni yeni de meslekler ortaya çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Sosyal medya uzmanı, blogger, yaşam koçu gibi.

Eğitimin çerçevesini ve ihtiyaç duyulan yetkinlik alanlarını tanımlamak üzere kurulan 21.yüzyıl eğitimi aşağıdaki çerçeveyi ortaya koymuştur.

Bu çerçeve dahilin’de Öğrenme ve Inovasyon becerileri olarak tanımlanan ve çocuklarda geliştirilmesi gereken becerilerin başında:

 • Eleştirel düşünme,
 • İşbirlikçi öğrenme,
 • Yaratıcılık,
 • Kültürlerarası yetkinlik,
 • İletişim becerileri
 • Demokrasi Bilinci
 • Yabancı Dil
 • Dünya vatandaşı olma
 • Güzel Sanatlar
 • Bilim
 • Teknoloji, gelmektedir.