FİDOL OKULLARI SERÜVENİ

Fidol Okulları serüveni, çocuklarımızın ezber gerektiren sıralama sınavlarının kaygı düzeyine getirilmediği, kişisel zamanının çalınmadığı, sonuç odaklı bir eğitim sistemi yerine öğrenme sürecinin önem kazandığı bir eğitim sistemi arayışı ile başladı.

Bu anlayışla hayat bulan Fidol Okullarında, çocuklarımızı ulusal ve uluslararası ortamlarda geleceğin henüz var olmayan mesleklerine hazırlarken, 21. yüzyılın en önemli becerileri olan eleştirel düşünme, yaratıcılık, iş birliği ve iletişim becerilerini, dijital okuryazarlık ve yaşam becerileri ile bütünleştirerek geleceğe mutlu ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda, Fidol Okullarında öğretmenler, öğrencilerde merak uyandırırken onlara neyi değil, nasıl öğreneceklerini göstererek her çocuğa keşfetme ve deneyimleme fırsatı sunarlar.

Fidol Okulları velileri, mutlu ve başarılı çocuk yetiştirme hedefimizin en önemli parçalarından biridir. Çocuk ile okul arasında bir köprüdür ve her zaman okul ile iş birliği içerisindedir.