EĞİTİMİ DESTEKLEYİCİ PROJELER

Okulumuz bünyesinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ve modüler öğrenme sistemleri etkin biçimde kullanılmakta ve denetlenmektedir. Her sınıf düzeyinde öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre yaşamsal beceriler kazandırmak amacıyla projeler yapıldığı gibi, sınıflar düzeyinde ortak projelerin çıkartılması hedeflenmektedir.

Projeler yardımıyla sorumluluk alanı,sosyal yönü gelişmiş,analitik düşünen,araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Okulumuzda multidisipliner anlayış gereği sınıf öğrencilerimizin ele aldığı kazanımların daha etkin biçimde öğrenilmesi, öğrenme eksikliklerinin anında belirlenmesi, ortadan kaldırılması ve öğrenilenlerin pekiştirilmesi için atölye ve yabancı dil öğretmenlerimizle desteklenmesi sağlanmaktadır. Yine bu uygulama çerçevesinde bütün zümrelerimizin ve her bir sınıfımızın dönemlik bir proje uygulaması esas alınmaktadır. Yapılan projeler FİDOL ÇİFTLİĞİ,uygulama gezileri ve uzman davetleriyle daha etkin ve kalıcı hale getirilerek,yaparak – yaşayarak öğrenme esas alınması sağlanmaktadır.